Trợ giúp
Thông báo
COSNSU00826C14C20189C54C58AM Thông báo kế toán MG TH THCS v/v BC nhu cầu nguồn kinh phí thực hiện lương 1.390.000 ( 14/06/2018 )
COSNSU00826C5C20188C55C25AM Thông báo kế toán trường MG TH THCS nộp BC tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm và quỹ vì người nghèo năm 2018 ( 05/06/2018 )
COSNSU00825C24C20184C33C00PM BHXH Châu Thành thông báo đến kế toán trường MG TH THCS đối chiếu số liệu BHXH BHYT BHTN ( 24/05/2018 )
COSNSU01035C10C20189C51C59AM Thông báo họp kế toán ( 10/05/2018 )
COSNSU00915C8C20183C15C36PM THÔNG BÁO: THỐNG NHẤT SỐ LIỆU THỐNG KÊ PCGDMN T5/2018 ( 08/05/2018 )
COSNSU01035C4C20189C18C58AM Thông báo kế toán MG, TH, THCS về chế độ học sinh ( 04/05/2018 )
COSNSU00914C28C20188C50C45AM THÔNG BÁO - RÀ SOÁT SỐ LIỆU THỐNG KÊ PCGD MN T5/2018 ( 28/04/2018 )
COSNSU00914C17C20187C44C35PM CẬP NHẬT PHỤ LỤC 3 VÀ MẪU THỐNG KÊ MN T5/2018 ( 17/04/2018 )
COSNSU00914C15C20189C12C37PM THÔNG BÁO KHẨN - PCGD MN ( 15/04/2018 )
COSNSU00824C11C20182C27C41PM Hướng dẫn in báo cáo tài chính. ( 11/04/2018 )
COSNSU01034C10C20184C12C09PM Thông báo họp kế toán và dò lại số liệu chế độ cho học sinh ( 10/04/2018 )
COSNSU00824C3C201810C38C03AM Thông báo các trường đối chiếu với BHXH Châu Thành ( 03/04/2018 )
COSNSU00913C26C201811C38C37AM THÔNG BÁO KHẨN ( 26/03/2018 )
COSNSU00823C13C20188C14C08AM Thông báo Kế toán trường MG, TH, THCS v/v gửi DS hộ nghèo của Tỉnh và tập huấn kế toán ( 13/03/2018 )
COSNSU00823C13C20188C48C02AM Thông báo Kế toán trường MG, TH, THCS v/v đóng góp quỹ hỗ trợ giảm nghèo ( 13/03/2018 )
COSNSU00822C26C20189C50C52AM Kính gửi BGH trường MG TH THCS v/v kế hoạch khảo sát BHYT của SGD và nộp hồ sơ ngân sách năm 2016 ( 26/02/2018 )
COSNSU00822C23C201812C03C27PM Kính gửi trường MG, TH, THCS v/v BC Thực trạng và nhu cầu CSVC ( 23/02/2018 )
COSNSU00822C23C201810C22C00AM Thông báo Kế toán trường MG, TH, THCS v/v BC chuyển nguồn lần 2 ( 23/02/2018 )
COSNSU00822C22C201810C00C01AM THÔNG BÁO CÁC TRƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TAI SẢN THU NHẠP NĂM 2017 ( 22/02/2018 )
COSNSU00822C22C201810C36C52AM THÔNG BÁO TRƯỜNG THỰC HIỆN HỒ SƠ CÁC CHẾ ĐỘ HỌC KỲ II NH 2017-2018 CHO HỌC SINH ( 22/02/2018 )
COSNSU00822C21C20184C02C24PM THÔNG BÁO CÁC TRƯỜNG DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CÂN NGHÈO THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NĂM 2018 ( 21/02/2018 )
COSNSU00822C6C20183C05C48PM Thông báo Kế toán trường MG, TH, THCS v/v phân bổ KP tiền tết ( 06/02/2018 )
COSNSU00822C5C201810C39C25AM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH VÀ THCS ( 05/02/2018 )
COSNSU01032C5C20182C36C05PM Thông báo trường TH, THCS v/v đối chiếu số liệu BHYT ( 05/02/2018 )
COSNSU00821C26C20188C35C52AM KHO BẠC THÔNG BÁO KÊ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG, TH VÀ THCS ( 26/01/2018 )
COSNSU00821C25C20189C14C20AM Thông báo Kế toán trường MG, TH, THCS v/v BC tiết kiệm và lương T1/2018 ( 25/01/2018 )
COSNSU01031C24C20189C03C01AM Kính gửi BGH trường MG, TH, THCS gửi lại biểu mẫu v/v thực trạng và nhu cầu CSVC ( 24/01/2018 )
COSNSU01031C23C20184C16C21PM Kính gửi BGH trường MG, TH, THCS v/v thực trạng và nhu cầu CSVC ( 23/01/2018 )
COSNSU01031C22C20182C38C10PM Thông báo trường MG, TH, THCS v/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và xử lý tài sản nhà nước năm 2017 ( 22/01/2018 )
COSNSU01031C22C20183C18C08PM Kính gửi BGH trường MG, TH, THCS v/v cấp giấy chứng nhận quyền SD đất ( 22/01/2018 )
COSNSU00781C21C20186C30C46PM Nhắc việc báo cáo thống kê lần 2 ( 21/01/2018 )
COSNSU00821C17C20183C58C29PM THÔNG BÁO KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG MN-MG ĐỐI CHIẾU KINH PHÍ ĂN TRƯA GẤP ( 17/01/2018 )
COSNSU00821C14C20186C12C40PM Kính gửi BGH trường MG, TH, THCS v/v rà soát số liệu cơ sở nhà, đất trụ sở làm việc (lần 2) ( 14/01/2018 )
COSNSU00821C12C20184C00C42PM Thông báo Kế toán trường MG, TH, THCS v/v BC chuyển nguồn và 43/2006/NĐ-CP ( 12/01/2018 )
COSNSU00821C11C20184C46C44PM Kính gửi BGH trường MG, TH, THCS v/v rà soát số liệu cơ sở nhà, đất trụ sở làm việc ( 11/01/2018 )
COSNSU00821C11C20184C54C59PM Kính gửi BGH trường MG, TH, THCS v/v đăng jý cấp giấy chứng nhận quyền SD đất ( 11/01/2018 )
COSNSU00821C5C20183C51C55PM Thông báo trường MG, TH, THCS v/v họp kế toán và công văn hướng dẫn xét nâng lương sớm ( 05/01/2018 )
Tin tức
Lịch họp
Thứ hai 18/06/2018
Thứ ba 19/06/2018
Thứ tư 20/06/2018
Thứ năm 21/06/2018
Thứ sáu 22/06/2018
Thứ bảy 23/06/2018
Chủ nhật 24/06/2018
Biểu mẫu
Danh bạ
Đăng nhập

Tên đăng nhập :
Mật khẩu :
Nhập tên đăng nhập & mật khẩu

Phát triển bởi TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG TÂY NINH 2014-2015