Trợ giúp
Thông báo
COSNSU008212C9C201912C18C25PM THÔNG BÁO BÁO CÁO 12 THÁNG NĂM 2019 ( 09/12/2019 )
COSNSU008212C6C20192C55C46PM Thông báo họp kế toán định kỳ tháng 12/2019 ( 06/12/2019 )
COSNSU008212C2C20192C23C12PM Thông báo BGH, kế toán Trường MN, MG, TH, THCS V/v quyết toán công trình tu sửa cơ sở vật chất hè năm 2018 ( 02/12/2019 )
COSNSU008211C27C201910C32C02AM THÔNG BÁO LÀM QUỸ LƯƠNG NĂM 2020 (BỔ SUNG LẦN 3) ( 27/11/2019 )
COSNSU010511C19C20191C32C28PM THÔNG BÁO MỜI HỌP PCGD VÀ HTCĐ THÁNG 11/2019 ( 19/11/2019 )
COSNSU010511C19C20191C43C43PM DANH MỤC CÁC TRƯỜNG TRONG HUYỆN PHỤC VỤ CẬP NHẬT PHẦN MỀM ( 19/11/2019 )
COSNSU010511C12C20198C02C46AM THÔNG BÁO KHẨN (V/v phúc tra công tác PCGD-xmc năm 2019) ( 12/11/2019 )
COSNSU008211C12C201910C29C13AM THÔNG BÁO LÀM QUỸ LƯƠNG NĂM 2020 (BỔ SUNG) ( 12/11/2019 )
COSNSU010511C10C201912C48C57PM THÔNG BÁO KHẨN TRUNG HỌC CƠ SỞ ( 10/11/2019 )
COSNSU010511C6C20192C07C19PM THÔNG BÁO HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG ( 06/11/2019 )
COSNSU008211C6C20192C52C15PM Thông báo về việc chế độ của trẻ mẫu giáo và học sinh phổ thông, NĐ63 ( 06/11/2019 )
COSNSU009110C30C201911C00C23AM THÔNG BÁO MỜI HỌP PCGD ((đột xuất) ( 30/10/2019 )
COSNSU008210C23C20191C16C53PM THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO ( 23/10/2019 )
COSNSU008210C22C20195C05C10PM Thông báo báo cáo tiết kiệm chống lãng phí năm 2019. ( 22/10/2019 )
COSNSU009210C21C20197C48C31PM MỜI HỌP "TIẾNG HÁT GV" 2019 ( 21/10/2019 )
COSNSU009110C17C20193C09C02PM THÔNG BÁO MỜI HỌP PCGD VÀ HTCĐ THÁNG 10/2019 ( 17/10/2019 )
COSNSU009210C15C20191C39C56PM v/v CHỌN ĐỘI TRƯỞNG 5 ĐỘI THI TIẾNG HÁT GV 2019 ( 15/10/2019 )
COSNSU009110C1C20192C15C01PM QUYẾT ĐỊNH - LỊCH KIỂM TRA CÔNG NHẬN DUY TRÌ PCGD- XMC NĂM 2019 ( 01/10/2019 )
COS10C1C20199C42C17PM THÔNG BÁO: GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRẺ NĂM SINH 2013 ( 01/10/2019 )
COSNSU00919C26C201911C21C56AM THÔNG BÁO KHẨN (V/v giải trình số liệu chênh lệch trẻ NS 2013 thời điểm T5/2019 và T9/2019) ( 26/09/2019 )
COSNSU00919C26C20192C32C07PM Thực hiện "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019" ( 26/09/2019 )
COSNSU00829C26C20198C34C40AM Thông báo kế toán trường MN MG, TH, THCS v/v giao bổ sung dự toán CCTL theo NĐ 38/2019/NĐ-CP ( 26/09/2019 )
COSNSU00919C24C201912C01C34PM THÔNG BÁO KHẨN (V/v xác minh trình độ) ( 24/09/2019 )
COSNSU00919C24C20191C54C00PM SỐ LIỆU PCGD-XMC 2019 ( 24/09/2019 )
COSNSU00829C24C20192C33C37PM Thông báo kế toán v/v QĐ điều chỉnh kinh phí (các trường tăng giảm dự toán liên quan đến các trường sáp nhập và giải thể) ( 24/09/2019 )
COSNSU00919C20C20191C41C46PM THÔNG BÁO MỜI HỌP ( 20/09/2019 )
COSNSU00959C19C20194C34C31PM V/v tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản trong cơ quan, đơn vị, nhà trường ( 19/09/2019 )
COSNSU00919C18C20199C48C35AM THÔNG BÁO - GDTX ( 18/09/2019 )
COSNSU00829C13C20192C55C04PM Thông báo BGH, kế toán Trường MN, MG, TH, THCS V/v mẫu tham khảo giấy ủy quyền quỹ hội CMHS ( 13/09/2019 )
COSNSU00829C13C20199C54C37AM Kính gửi BGH trường MN MG báo cáo nhanh về BGH, GV, NV, HS, lớp..... ( 13/09/2019 )
COSNSU00829C12C20192C04C03PM Thông báo KẾ TOÁN cập nhật thông tin của đơn vị tại thời điểm hiện tại ( 12/09/2019 )
COSNSU00919C11C20193C46C52PM THÔNG BÁO PCGD MN ( Khẩn): Mẫu thống kê 0-5 tuổi chính thức ( 11/09/2019 )
COSNSU00829C6C201911C20C27AM Thông báo BGH, kế toán trường MN, MG, TH, THCS V/v Báo cáo thực hiện kinh phí 9 tháng đầu năm 2019 ( 06/09/2019 )
COSNSU00829C6C20195C43C44PM Thông báo kế toán họp đột xuất ( 06/09/2019 )
COSNSU00829C5C20199C13C18AM Thông báo Kế toán trường: TH Hảo Đước B, TH Phạm Tự Điểm, TH Phước Vinh A, TH Phước Vinh B, TH Thanh Trung, TH Thị Trấn CT B, THCS Phước Vinh, THCS Trí Bình v/v dò lại nhu cầu KP CCTL 1.390 lên 1.490 ( 05/09/2019 )
COSNSU00919C1C20194C04C38PM THÔNG BÁO MỜI HỌP HTCĐ (ĐỘT XUẤT) ( 01/09/2019 )
COSNSU00828C30C20192C18C34PM Thông báo BGH THCS V/v nhận tiền học bổng học sinh nghèo năm học 2019-2020 ( 30/08/2019 )
COSNSU00918C29C201911C14C29AM THÔNG BÁO NHẮC VIỆC PCGD-XMC ( Khẩn) ( 29/08/2019 )
COSNSU00828C29C201911C09C55AM Thông báo BGH, kế toán trường MN, MG, TH, THCS V/v báo cáo số lớp, số học sinh, giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020 ( 29/08/2019 )
COSNSU00828C29C201911C29C15AM Thông báo kế toán trường MN, MG, TH, THCS V/v THUYẾT MINH DỰ TOÁN NĂM 2020 ( 29/08/2019 )
COSNSU00828C27C201910C13C01AM Thông báo BGH, kế toán trường TH, THCS V/v Chi tiền phụ cấp kiêm nhiệm đối với phó giám đốc Trung tâm Học tập Cộng đồng ( 27/08/2019 )
COSNSU00828C26C20192C32C57PM Thông báo BGH, kế toán trường MN, MG, TH, THCS V/v Danh mục công trình điện đề nghị điều chuyển tài sản ( 26/08/2019 )
COSNSU00828C16C20194C48C52PM Thông báo kế toán trường MN, MG, TH, THCS v/v báo cáo dự toán NSNN ( 16/08/2019 )
COSNSU00828C15C20199C51C03AM Thông báo Ban giám hiệu, kế toán trường MN, MG, TH, THCS v/v trường tự đảm bảo nguồn kinh phí CCTL HĐ 68 từ nguồn 13 lương cơ bản 1.390.000 lên 1.490.000 ( 15/08/2019 )
COSNSU00828C14C20193C53C27PM Thông báo Ban giám hiệu trường học về công văn thực hiện chính sách pháp luật về BHYT năm 2019 ( 14/08/2019 )
COSNSU00828C8C20193C47C43PM Thông báo quyết định giao biên chế tháng 7/2019 ( 08/08/2019 )
COSNSU00828C8C20198C51C58AM Thông báo BGH, kế toán trường MN, MG, TH, THCS v/v hướng dẫn thu chi sử dụng kinh phí ( 08/08/2019 )
COSNSU00828C8C20198C55C15AM Thông báo họp kế toán định kỳ tháng 8/2019 ( 08/08/2019 )
COSNSU00917C31C201910C59C28AM CÔNG TÁC TRỌNG TÂM VỀ PCGD-XMC NĂM HỌC 2019-2020 ( 31/07/2019 )
COSNSU00917C23C20198C46C15AM Thông báo mời họp thường kỳ tháng 7/2019 ( 23/07/2019 )
COSNSU00827C23C201910C49C21AM Thông báo Kế toán trường MN MG, TH, THCS v/v BC các khoản thu-chi NH 2018-2019 để HĐND giám sát ( 23/07/2019 )
COSNSU00827C23C20194C21C43PM Thông báo Kế toán trường MG, TH, THCS v/v lập dự toán 2020 ( 23/07/2019 )
COSNSU00827C22C20192C16C12PM Thông báo họp kế toán định kỳ T7/2019 ( 22/07/2019 )
COSNSU00917C2C20198C56C37AM THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA CÔNG NHẬN PCGD MN NĂM 2019 (chính thức) ( 02/07/2019 )
COSNSU00826C28C201910C41C28AM Thông báo Kế toán trường MN MG, TH, THCS v/v cách truy nâng lương sớm ( 28/06/2019 )
COSNSU00826C27C20197C58C27AM Thông báo Kế toán trường MN MG, TH, THCS v/v nhu cầu KP nâng lương sớm 2019 ( 27/06/2019 )
COSNSU00916C25C20194C57C58AM THÔNG BÁO KIỂM TRA CÔNG NHẬN DUY TRÌ PCGDMN TRẺ 5 TUỔI 2019 ( 25/06/2019 )
COSNSU00826C22C20198C13C35PM Thông báo Biên bản và thông báo thẩm định quyết toán năm 2018 ( 22/06/2019 )
COSNSU00826C19C20194C21C26PM Thông báo kế toán MN MG TH THCS v/v làm lại kế hoạch mua sắm trang thiết bị, sữa chữa CSVC ( 19/06/2019 )
COSNSU00826C19C20194C33C49PM Thông báo BGH, kế toán trường MN MG TH THCS v/v giao bổ sung dự toán tu sửa CSVC hè từ nguồn ngân sách tỉnh ( 19/06/2019 )
COSNSU00826C14C20194C46C29PM Kính gửi BGH, kế toán Trường MN MG, TH, THCS v/v thay đổi lịch tập huấn triển khai phần mềm lập dự toán lương và CCTL ( 14/06/2019 )
COSNSU00826C14C20195C01C22PM Thông báo Kế toán trường MN MG, TH, THCS v/v thẩm định số liệu quyết toán năm 2018 ( 14/06/2019 )
COSNSU00916C5C20194C58C29PM THÔNG BÁO KIỂM TRA HỌC TẬP CÔNG ĐỒNG ( 05/06/2019 )
COSNSU00826C5C20195C30C03PM Mời họp kế toán tháng 6 và làm KẾ HOẠCH gởi KBNN ( 05/06/2019 )
COSNSU00825C31C201911C27C43AM Thông báo BGH nhà trường cùng kế toán ban hành quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán ( 31/05/2019 )
COSNSU00825C29C201910C38C15AM Thông báo kế toán MN MG TH THCS v/v BC nhu cầu nguồn kinh phí thực hiện lương 1.490.000 ( 29/05/2019 )
COSNSU00825C29C201911C00C17AM Thông báo BGH nhà trường cùng kế toán kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán ( 29/05/2019 )
COSNSU00915C23C20195C39C22PM THÔNG BÁO PCGD MN _ THỐNG KÊ CHÍNH THỨC T5/2019 ( 23/05/2019 )
COSNSU00915C21C201910C15C01PM THÔNG BÁO PCGD MN _ GỬI LẠI THỐNG KÊ ( 21/05/2019 )
COSNSU00825C16C20192C03C36PM Thông báo họp kế toán định kỳ T5/2019 ( 16/05/2019 )
COSNSU00825C15C201910C52C26AM Thông báo Kế toán trường MG, TH, THCS v/v thay đổi biểu mẫu trong QĐ 918/QĐ-UBND thực hành tiết kiệm chống lãng phí ( 15/05/2019 )
COSNSU00915C9C20196C27C00PM THÔNG BÁO PCGD MN - CẬP NHẬT THÊM MẪU TK PCGD MN T5/2019 ( 09/05/2019 )
COSNSU00825C9C201910C10C18AM Thông báo kế toán trường nhận tiền chi phí học tập HKII NH 2018-2019 ( 09/05/2019 )
COSNSU00825C8C20194C42C25PM Thông báo Kế toán trường MG, TH, THCS v/v ban hành QĐ kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 ( 08/05/2019 )
COSNSU00915C7C20194C47C18PM THÔNG BÁO KHẨN PCGDMN ( 07/05/2019 )
COSNSU01015C7C20197C59C14AM VV TRIỂN KHAI QĐ 81 CỦA CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ ( 07/05/2019 )
COSNSU01015C7C20198C01C23AM về việc tăng cường chiến dịch Sởi- Rubella ( 07/05/2019 )
COSNSU00914C8C20194C05C11PM BÁO CÁO KHẨN THCS ( 08/04/2019 )
COSNSU00824C8C20193C12C02PM Thông báo BGH trường MN MG, TH, THCS báo cáo gấp về số phòng học theo từng giai đoạn ( 08/04/2019 )
COSNSU00824C1C201910C18C28AM Thông báo BGH, Kế toán trường MN MG, TH, THCS v/v mở chứng thư số ( 01/04/2019 )
COSNSU00824C1C201911C17C54AM Thông báo Kế toán trường MN MG, TH, THCS v/v kế hoạch kiểm tra NSNN năm 2018 ( 01/04/2019 )
COSNSU00824C1C20198C48C33AM Thông báo BGH trường MN MG, TH, THCS v/v vận động quỹ vì người nghèo năm 2019 ( 01/04/2019 )
COSNSU00823C27C20192C27C32PM Thông báo Kế toán trường MN MG, TH, THCS đối chiếu số liệu chế độ học sinh ( 27/03/2019 )
COSNSU00913C26C20199C28C43AM THÔNG BÁO PCGD MN ( 26/03/2019 )
COSNSU00823C20C201911C03C25AM Thông báo Kế toán trường MN MG, TH, THCS v/v tập huấn phần mềm kế toán Misa thêm 2 ngày ( 20/03/2019 )
COSNSU00823C20C20198C57C59AM Kính gửi BGH trường MN MG, TH, THCS v/v nộp tiền quỹ giảm nghèo và quỹ ủng hộ cựu giáo chức năm 2019 ( 20/03/2019 )
COSNSU00823C15C20199C59C01AM Thông báo Kế toán trường MN MG, TH, THCS v/v tập huấn phần mềm kế toán Misa ( 15/03/2019 )
COSNSU00823C14C201910C41C52AM PGD gửi file tập huấn phần mềm QLTS đến kế toán trường MN MG, TH, THCS ( 14/03/2019 )
COSNSU00823C11C20194C50C56PM Kính gửi Ban Giám hiệu các trường MN- MG, TH, THCS v/v kê khai tài sản ( 11/03/2019 )
COSNSU00823C11C20199C17C50AM Kính gửi BGH, kế toán Trường MN MG, TH, THCS v/v thư mời tập huấn QLTS ( 11/03/2019 )
COSNSU00823C7C20199C50C45AM Thông báo Kế toán trường MN MG, TH, THCS v/v họp kế toán định kỳ và tập huấn PM QLTS ( 07/03/2019 )
COSNSU00822C26C201910C50C46AM Thông báo kế toán trường MN MG, TH, THCS, PGD gửi danh sách hộ nghèo, CN, nghèo tỉnh,....năm 2019 ( 26/02/2019 )
COSNSU00822C25C20194C50C03PM BHXH thông báo kế toán trường TH, THCS v/v chuyển tiền hoa hồng BHYT học sinh ( 25/02/2019 )
COSNSU00912C19C20199C56C17AM THÔNG BÁO KHẨN. MỜI DỰ HỘI NGHỊ PCGD- XHHT ( 19/02/2019 )
COSNSU00822C12C20194C03C45PM Thông báo họp kế toán định kỳ T2/2019 ( 12/02/2019 )
COSNSU00822C12C20198C13C12AM Kính gửi BGH nhà trường v/v nhu cầu sửa chữa CSVC trường học ( 12/02/2019 )
COSNSU00821C30C201911C04C22AM Thông báo kế toán MN MG, TH, THCS v/v BC nguồn thu học phí và trích lập quỹ ( 30/01/2019 )
COSNSU01011C29C20199C05C07AM KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI ( 29/01/2019 )
COSNSU00821C29C20193C12C21PM Thông báo kế toán MN MG, TH, THCS v/v tự đánh giá kết quả thực hiện tiết kiệm ( 29/01/2019 )
COSNSU00911C21C20197C58C22AM THÔNG BÁO MỜI HỌP ( 21/01/2019 )
COSNSU01031C18C20195C57C15PM Thông báo kế toán trường MN MG, THCS v/v trả dự toán kp chính sách học sinh năm 2018 ( 18/01/2019 )
COSNSU00821C18C201911C31C25AM Thông báo kế toán MN MG, TH, THCS v/v đã có QĐ giao tự chủ và CV giải đáp thắc mắc tiền thừa giờ ( 18/01/2019 )
COSNSU00931C11C20199C56C56AM Dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện ( 11/01/2019 )
COSNSU00931C10C20198C49C39AM V/v cấm buôn bán trước cổng trường ( 10/01/2019 )
COSNSU00821C10C20198C06C26AM Thông báo kế toán MN MG, TH, THCS v/v BC tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 ( 10/01/2019 )
COSNSU00821C7C20195C09C31PM Thông báo kế toán MN MG, TH, THCS v/v BC theo công văn của STC ( 07/01/2019 )
COSNSU00821C2C201911C17C23AM Thông báo kế toán trường lập danh sách HĐTG và HĐTV tại trường ( 02/01/2019 )
COSNSU00821C2C20199C10C52AM Thông báo kế toán trường nhận tiền chi phí học tập HKI NH 2018-2019 ( 02/01/2019 )
Tin tức
Lịch họp
Thứ hai 09/12/2019
Thứ ba 10/12/2019
Thứ tư 11/12/2019
Thứ năm 12/12/2019
Thứ sáu 13/12/2019
Thứ bảy 14/12/2019
Chủ nhật 15/12/2019
Biểu mẫu
Danh bạ
Đăng nhập

Tên đăng nhập :
Mật khẩu :
Nhập tên đăng nhập & mật khẩu

Phát triển bởi TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG TÂY NINH 2014-2015